Vi säljer färg för industri inom områden Trä- och Möbelindustri, Rostkydd, Verkstadsindustri och Industrigolv.

Tikkurila Coatings har ett omfattande produktsortiment och väl utprovade och dokumenterade system för industrifärg:
Rostskydd och verkstad
Träindustri
Industrigolv
Takfärg för plåt och betong
www.tikkurila.se

industrigolv-300